Chiron, een figuur uit de Grieke mythologie, is een Centaur,die zich onderscheidt van de andere Centaurs door zich te ontwikkelen in kennis en wijsheid.

Chiron staat symbool voor het dualisme in de mens. Chiron staat open voor andere mogelijkheden en kijkt verder.

CHIRON is ook de eerste van een verzameling nieuwe hemellichamen in ons zonnestelsel, aangeduid met Centaurs. CHIRON is ontdekt in 1977. Deze zogenaamde Centaurs vertonen eigenschappen die passen bij planetoïden en eigenschappen die meer lijken te horen bij kometen. De Centaurs zijn aangeduid in het oranje in dit bovenaanzicht van het zonnestelsel

 

CHIRON Development spiegelt zich aan de Griekse metafoor van door de jaren opgebouwde ervaring en inzicht, maar staat tevens voor het nieuwe, het nog te ontdekken….
In het logo van CHIRON Development is de plattegrond van de Kretenzische heuvelstad Gournia (ca. 2000 v CHR) verwerkt. In deze beschaving lag het accent op de gewone menselijke zijde van het alledaagse, de menselijke vrijheid en zelfstandigheid. In de stedenbouw leidde dit tot evenwichtige verhoudingen tussen woningen, wegen en open plekken.